Crossfit är en träningsform jag själv ägnar mig åt ibland, även om jag inte kan påstå att jag är en seriös crossfitmänniska. Det har jag däremot kompisar som är, och både de och jag har reagerat på en sak som ofta påstås om crossfit.

Crossfit är en träningsform, och en sak har alla former av träning gemensamt: man tränar för att må bättre. När det gäller crossfit påstås det dock ofta att det är farligt, att skaderisken skulle vara högre än i många andra träningsformer eller idrotter.Bumpers och kettlebells på crossfitgym

En sak som anses vara farlig är det faktum att man i crossfit gör många typer av övningar. Läs det igen: man gör många olika övningar, och övningarna kan variera från ett pass till nästa. Det här borde ju inte vara ett problem, egentligen. Vad utgör den största hälsorisken: att göra ett begränsat antal rörelser, eller att göra ett stort antal olika rörelser? Det borde vara det förstnämnda som utgör den stora risken, eller hur?

Det finns vissa områden där nyheter alltid fungerar som triggers för en del människor, inte minst för folk som är verksamma i medierna. Dit hör musik (black metal! hip hop! rave!), sex (BDSM!) och faktiskt också träning. Styrketräning har länge setts med misstänksamhet av en del, och detsamma gäller parkour, freerunning och yoga (en del tror att man automatiskt börjar dyrka österländska avgudar om man så mycket som tar på sig ett par yogabyxor).

Att folk var skeptiskt inställda till crossfit när träningsformen gjorde entré i Sverige var därför inte konstigt, även om det naturligtvis är trist. Men nu när det är etablerat i vårt land – det finns t.o.m. en kedja av crossfitboxar i Stockholm – borde man lägga de förutfattade meningarna åt sidan.

Vad säger forskningen?

Men det räcker inte med löst tyckande till crossfits försvar. Det är nu nästan 20 år sedan som Greg Glassman lade grunden för det som idag är crossfit. Med tanke på att det idag finns ungefär 12 000 boxar runt om i världen saknas det inte möjligheter att forska på crossfit och dess utövare. Och eftersom det påstås att skaderisken är hög vore det ju intressant att forska på om det förhåller sig så.

Det har folk gjort! Hurra! Vid Newcastles universitet gjordes en studie där man lät 96 ungdomar testa crossfit. Inga skador framkom i studien, men å andra sidan så fick deltagarna själva rapportera sina skador. Det kan ju hända att de inte gjorde det för att de ville framstå som hårdare än de i själva verket var. Faktum är dock att skadeprevalensen, alltså antalet skador per 1000 timmar träning, är lägre för crossfit än för löpning. Man har också låtit amerikanska soldater träna crossfit, och jämfört dem med en kontrollgrupp som fick träna på mer konventionellt sätt. I studien såg man ingen skillnad i skadeprevalens.

Många sporter är farliga på olika sätt. Till de allra farligaste hör hästsporterna, eftersom man där har att göra med djur som väger ett halvt ton. Visst kan man skada sig när man tränar crossfit, men risken för skador är större om man inte tränar alls.